Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng

Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác 

Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của người dân, nhà thầu và cộng đồng của chúng tôi lên hàng đầu. Chúng tôi hợp tác thực hiện các chương trình chú trọng đến vấn đề an toàn công cộng, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản và sử dụng hiệu quả nguồn lực