Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng

  Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng

  Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác 

  Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của người dân, nhà thầu và cộng đồng của chúng tôi lên hàng đầu. Chúng tôi hợp tác thực hiện các chương trình chú trọng đến vấn đề an toàn công cộng, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản và sử dụng hiệu quả nguồn lực

  Image of people from Vietnam Values Day
  An toàn điện tại Việt Nam

  AES Mông Dương đã triển khai chương trình giáo dục về an toàn điện bao gồm các bài thuyết trình và trò chơi để cung cấp thông tin hữu ích và nâng cao nhận thức cho người dân ở xã Cẩm Hải địa phương. 

  Đọc thêm
  Project Patient data base for better health services man cooking
  Xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

  Thành phố Cẩm Phả, nơi có nhà máy nhiệt điện AES Việt Nam, có 16 trạm y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho khoảng 200.000 người.

  Đọc thêm
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top