Tên dự án

An toàn điện ở Việt Nam

Địa điểm

Việt Nam

Lĩnh vực

Cơ sở hạ tầng

Tại AES, an toàn được đặt lên hàng đầu và chúng tôi luôn nỗ lực để biến nguyên tắc này thành hiện thực thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng của mình. Trong năm 2019 và 2020, dự án An toàn Điện được thực hiện với mục đích cải thiện điều kiện an toàn và mức sống của cộng đồng địa phương. Hệ thống điện tại 99 hộ gia đình có thu nhập thấp và 9 cơ sở công cộng, bao gồm 2 trường học, 5 nhà văn hóa và 1 trạm y tế địa phương và trụ sở UBND xã đã được sửa chữa và thay thế thiết bị mới. Sau khi các kỹ thuật viên của AES kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, tất cả các ổ cắm, đường dây điện, bóng đèn hoặc thiết bị có nguy cơ giật điện cao đã được thay thế hoặc sửa chữa để đảm bảo an toàn cho các gia đình và người sử dụng.

Một chương trình về An toàn điện đã được tổ chức vào “Ngày của các Nguyên tắc AES” năm 2019 nhằm cung cấp cho người dân địa phương kiến thức về an toàn điện thông qua các trò chơi và câu đố tương tác. Có 6.000 cuốn lịch năm mới in kèm với hướng dẫn về an toàn điện đã được trao tặng cho các trường học và cộng đồng địa phương. Đây sẽ là những kiến thức quan trọng góp phần đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong gia đình và các cơ sở công cộng trong khu vực.

Dự án này hỗ trợ việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Mục tiêu số 9 Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng và Mục tiêu số 11 Đô thị và cộng đồng bền vững.

Kết quả:

99 hộ gia đình và 5 cơ sở công cộng đã nhận được hỗ trợ. Các kiến thức về an toàn điện đã được phổ biến cho cộng đồng người dân địa phương. Tổng số người dân được hưởng lợi:

Gần 20.000 người.

Đối tác:

Tình nguyện viên AES, Trạm y tế xã Cẩm Hải, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Hải, trường Mầm Non Cẩm Hải, các lãnh đạo của 5 thôn và cán bộ UBND xã Cẩm Hải.