Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Giới thiệu về AES

  Meet AES header image
  Giới thiệu về AES
  AES Icon for Green Growth : leaf image composed of AES colors

  Cùng với các bạn chúng tôi đang dẫn đầu quá trình đổi thay về cách thức thế giới đang sử dụng điện năng 

  Woman shaking hands with man off camera

  Quy mô toàn cầu, ảnh hưởng tại địa phương 

  Chúng tôi đang tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ trợ xã hội tích cực và tạo ra giá trị lâu dài trong cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh.

  Cùng với mọi người, vì hành tinh trái đất 

  Talent

  Các nhân viên chính là nguồn năng lượng của chúng tôi, chính họ đã giúp AES trở thành một công ty năng lượng mà thế giới cần cả ở hiện tại và tương lai. Dù là ai, họ cũng đều có chung một niềm đam mê cải thiện cuộc sống bằng cách phát triển năng lượng thông qua đổi mới, hợp tác và hành động. Bởi vì khi làm việc cùng nhau, đó là lúc chúng tôi tạo ra tác động lớn nhất để cải thiện cuộc sống.

  Luôn tuân thủ các Nguyên tắc 

  AES Icon for Safety First: grey hard hat image intersected with half-circle of AES colors

  An toàn Là Trên hết

  An toàn là cốt lõi của mọi công việc chúng tôi làm. Chúng tôi luôn xác định những rủi ro tiềm ẩn đối với nhân viên, nhà thầu, khách hàng và đối tác của mình và đo sự thành công bằng việc chúng tôi đã cùng nhau thực hiện công việc một cách an toàn như thế nào đồng thời góp phần vào một tương lai năng lượng xanh hơn."

  Highest Standards

  Tiêu chuẩn Cao nhất

  Chúng tôi hành động với sự liêm chính cao nhất đối với nhân viên, khách hàng, các đối tác và cộng đồng, và luôn gắn các giải pháp mà chúng tôi cùng nhau mang lại với các tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu.

  All Together

  Luôn cùng nhau

  Chúng tôi làm việc như một tập thể trên khắp các cơ sở kinh doanh, với nhân viên, nhà thầu, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng bằng sự linh hoạt và tìm thấy niềm vui trong việc giải quyết những thách thức có ý nghĩa như một tập thể.

  Để tất cả mọi người có thể tham gia vào cuộc cách mạng của ngành năng lượng

   

  Hành trình năng lượng của bạn bắt đầu với AES.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top