Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Dự trữ năng lượng

  A vast battery storage array from the air in the middle of a metropolitan area.
  Dự trữ năng lượng
  Rows of large battery energy storage

  Với kinh nghiệm có được từ các dự án kinh doanh và liên doanh Fluence, AES đã trở thành công ty hàng đầu thế giới về dự trữ năng lượng. Chúng tôi đã đi tiên phong ứng dụng công nghệ này hơn một thập kỷ trước và hiện nay gần một nửa dự án mới của chúng tôi được trang bị bộ phận dự trữ năng lượng.

   

  Dự trữ năng lượng mang lại “hiệu ứng số nhân” thúc đẩy ngành năng lượng phi các bon. Nó cho phép tích hợp nhiều hơn điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng phân tán, đồng thời tăng hệ số công suất của các nhà máy hiện có để giảm nhu cầu nhiệt điện mới. Những đóng góp của AES trong lĩnh vực dự trữ năng lượng đã giúp hàng trăm công ty điện lực trên thế giới giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiệt điện.

   

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top