Cách chúng ta thúc đẩy tương lai ngành năng lượng không phải được xác định bởi chủng tộc, giới tính, tuổi tác hay tôn giáo.


Sự đa dạng không phải là một trách nhiệm, một chính sách phải được thực hiện hay một kế hoạch bắt buộc phải làm. Tại AES, chúng tôi tin rằng sự đa dạng cho phép chúng ta mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng và trở thành công ty mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực của mình.

Những nhân viên trong nhóm kế toán, vận hành nhà máy và khôi phục điện sau bão là biểu hiện của việc chúng tôi đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của khách hàng và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc. Nhân viên của chúng tôi dù họ là ai, họ đến từ đâu, họ học ngành gì thì cũng đều có chung mục đích cung cấp các giải pháp năng lượng cần thiết và hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình về hướng dẫn an toàn, cơ sở hạ tầng, giáo dục và môi trường cho người dân địa phương.

AES có một đội ngũ nhân viên đa dạng bởi vì chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần phải có đúng người, ở đúng nơi và vào đúng thời điểm để đáp ứng các cam kết về việc thúc đẩy một tương lai năng lượng xanh hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi có hướng tiếp cận toàn diện để phát triển tài năng và chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo trong ngành. Nhân viên chính là lý do giúp chúng tôi dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo trên thế giới như hiện nay.

Xem báo cáo bền vững của chúng tôi

Quản lý tài năng

Đội ngũ nhân viên đổi mới của AES đã biến chúng tôi thành công ty năng lượng có ảnh hưởng nhất trên thế giới và điều này chưa dừng lại ở đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết giúp nhân viên của mình phát huy hết tiềm năng của họ. Cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi nhằm thu hút, phát triển và tiếp thêm năng lượng cho lực lượng lao động tài năng trên toàn thế giới. Nhân viên có cơ hội đổi mới và phát triển đồng thời cũng giúp công ty thúc đẩy tương lai ngành năng lượng.

Trong chiến lược quản lý tài năng toàn cầu, chúng tôi xem xét toàn bộ quá trình phát triển của từng nhân viên tại AES và mục tiêu nghề nghiệp của họ. Chúng tôi tập trung phát triển nhân viên của mình theo 3 hình thức chính có thể thích ứng với từng hoàn cảnh kinh doanh cụ thể bao gồm các chương trình đào tạo chính thức, đánh giá và hoạch định công việc, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo liên tục về các chủ đề như lãnh đạo, tuân thủ và an toàn cần thiết cho doanh nghiệp. Chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ năng lực nhân viên của mình thông qua các xem xét, đánh giá phát triển và đo lường hiệu suất, đồng thời chúng tôi sử dụng một hệ thống quản lý hiệu suất chung cho cả các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao nhất ngoài các hệ thống địa phương ở mỗi quốc gia nơi chúng tôi làm việc.

 

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người có đam mê để cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tương lai ngành năng lượng.

 

Nếu thấy mình phù hợp, hãy ứng tuyển ngay với chúng tôi.