Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Năng lượng sạch mới

  tech - solar panels in desert
  Năng lượng sạch mới

  Hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn cho các nguồn năng lượng mới

  Trên con đường đến tới các mục tiêu tham vọng về phát triển bền vững, hành trình năng lương sạch của mỗi khách hàng là riêng biệt. Cùng nhau, chúng ta sẽ phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo mới mà bạn đang cần và nâng cao vị thế để bạn trở thành công ty dẫn đầu của tương lai. 

  Biến tầm nhìn về phát triển bền vững của bạn trở thành hiện thực 

  solar panels and sunny skies PNG

  Các loại hình năng lượng tái tạo mới        

  Khi sở hữu các loại hình năng lượng tái tạo mới, bạn sẽ đóng góp một phần đặc biệt vào việc kiến tạo một lưới điện không các bon. Chúng tôi giúp bạn phát triển và mở rộng nguồn cung cấp năng lượng tái tạo nhanh hơn với năng lượng mặt trời, năng lượng gió và hệ thống lưu trữ năng lượng, để tối ưu hóa lợi ích từ các mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững của bạn.

   

  earth in space PNG

  Năng lượng phi các bon 24/7 

  Hãy cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng sự tin tưởng vào cam kết không phát thải các bon của bạn. Chúng tôi đồng hành cùng bạn để phát triển một chiến lược năng lượng toàn diện và triển khai một danh mục năng lượng đáp ứng nhu cầu của riêng bạn, và cam kết giờ nào cũng được vận hành bởi năng lượng phi các bon 24/7.     

   

  two men talking in office PNG

  Kết hợp xanh (Green Blend)

  Việc chuyển đổi năng lượng của bạn không nên bị ràng buộc bởi các hợp đồng hiện có. Sản phẩm kết hợp xanh làm mới nguồn cung thông thường một cách có hệ thống với các nguồn năng lượng sạch, được thiết kế riêng để đảm bảo sự vận hành ổn định và bền vững cho doanh nghiệp của bạn. 

   

  Kết nối đến tương lai năng lượng của bạn

  Woman with cellphone and portfolio
  tech - aerial view of lawai project solar panels

  Công ty Điện lực đảo Kaua’i cùng AES đặt ra chuẩn mực mới cho năng lượng phi các bon với AES

  Trên con đường đến tới các mục tiêu tham vọng về phát triển bền vững, hành trình năng lương sạch của mỗi khách hàng là riêng biệt. Cùng nhau, chúng ta sẽ phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo mới mà bạn đang cần và nâng cao vị thế để bạn trở thành công ty dẫn đầu của tương lai. 

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top