Lịch sử cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng

Từ ngày thành lập đến nay, AES luôn đi đầu trong việc tạo ra những thay đổi tích cực lâu dài cho ngành năng lượng dựa trên những nhu cầu quan trọng nhất của các bên liên quan.

 

Hành trình hướng tới một tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

2008

 • Chính phủ Việt Nam đã cấp giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương - liên doanh của Tập đoàn AES (Hoa Kỳ), Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc) và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc China Investment Corporation (CIC) – để xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 với tổng công suất 1.240 MW

2011

 • khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 sau khi thu xếp vốn thành công với tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD

2015

 • Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 đi vào giai đoạn vận hành thương mại

2017

 • AES đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với PV Gas để phát triển Dự án Kho cảng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ trị giá 1,4 tỷ USD

2019

 • Hoàn thành dự án tái cấp vốn năm 2019 cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, đây là đợt phát hành trái phiếu dự án quốc tế đầu tiên cho Việt Nam
 • AES đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Công Thương để phát triển Nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp CCGT có tổng công suất 2,2 GW trị giá 1,8 tỷ USD theo hình thức BOT vào tháng 11. Nhà máy sẽ được đặt tại tỉnh Bình Thuận.

2020

 • Công ty chính thức đổi tên thành “AES Mông Dương” vào tháng 4/2020
 • AES Việt Nam và PV GAS ký kết “Điều khoản chính của Hợp đồng Liên doanh Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ” vào tháng 11 năm 2020. Với sự kết hợp này, nhà máy điện và kho cảng nhập khí hóa lỏng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai năng lượng của Việt Nam, bằng cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng kết hợp với nguồn LNG nhập khẩu, cũng như đáp ứng nhu cầu nguồn điện bền vững với giá cả hợp lý ngày càng tăng của đất nước

2021

 • Tập đoàn AES và PV Gas đã ký kết thỏa thuận liên doanh thành lập Công ty Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ.

2022

 • Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ được tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Mội trường Dự án Dự án Tua bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) Sơn Mỹ II

2023

 • AES Việt Nam nhận Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tua bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) Sơn Mỹ II.