Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hiệu quả năng lượng

  Person reviewing Uplight app on phone with laptop in view.
  Hiệu quả năng lượng
  tech - sitting man drinking coffee looking at phone

  AES sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại Uplight, một trong những nhà cung cấp giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả dựa trên công nghệ điện toán đám mây lớn nhất thế giới và đã được chứng nhận là công ty hạng B (to add). Uplight làm việc với hơn 80 công ty điện lực và là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp công nghệ lấy khách hàng làm trung tâm, chuyên sâu cho hệ thống năng lượng.

   

  Uplight đã giúp tiết kiệm hơn 5,3 TWh điện cho khách hàng và môi trường thông qua các giải pháp công nghệ, chương trình giáo dục và thay đổi hành vi về hiệu quả năng lượng, giúp các công ty điện lực trong cả nước Mỹ tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra. Uplight đặt mục tiêu giảm thiểu 100 triệu tấn CO2 vào năm 2025. Điều này tương đương với việc loại bỏ hơn 21 triệu chiếc ô tô trên đường trong một năm.

   

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top