Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Liên hệ với chúng tôi

  city view
  Liên hệ với chúng tôi

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

  meeting

  Nội quy và tuân thủ

  Chúng tôi làm việc để sống theo giá trị của mình mỗi ngày. Nếu bạn nhận thấy công việc không phù hợp với giá trị của chúng tôi, có câu hỏi hoặc mối quan tâm hoặc nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trong công ty của chúng tôi, chúng tôi muốn biết để có thể cải thiện ngay lập tức.

  Truy cập aeshelpline.com để đặt câu hỏi, báo cáo mối quan tâm hoặc theo dõi báo cáo.

  Địa điểm văn phòng

  Hà Nội, Việt Nam

  Xin chào.

  AES Holdings B.V.

  Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

  Phòng 301, Asia Tower, Số 6 phố Nhà Thờ

  Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  +84 24 6271 0541

  Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

  Xin chào.

  AES Holdings B.V.  

  Văn phòng đại diện tại Bình Thuận

  Phòng 402, tầng 4, Tòa nhà Vietcombank Building

  Số 50 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết

  Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

  +84 252 3822 877

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top