Quy mô toàn cầu, Tác động địa phương

Hoạt động của AES có nguồn gốc sâu xa từ trong văn hóa và phong tục địa phương. Chúng tôi đầu tư vào cộng đồng của mình theo cách có ý nghĩa nhất đối với họ. Chúng tôi học hỏi, phát triển, mở rộng và chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi có để mang lại sự đổi mới từ thị trường này sang thị trường khác, và cùng nhau thay đổi tương lai của ngành năng lượng.

Nhà cung cấp & nhà thầu

Các nhà cung cấp của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ chúng tôi đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Cải thiện môi trường làm việc an toàn, thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là những nội dung quan trọng trong cam kết của chúng tôi.. Để thực hiện đúng cam kết này, chúng tôi cần đảm bảo các nhà cung của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi và làm việc với các tiêu chuẩn cao nhất.

Chúng tôi luôn yêu cầu các nhà cung cấp và nhà thầu tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức mà công ty đề ra. Chương trình Nội quy và Tuân thủ AES thực hiện phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để phân loại các nhà cung cấp dựa trên rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình giao dịch. Hồ sơ rủi ro của một giao dịch sẽ  được thẩm định, đánh giá cần thiết cho hợp đồng và bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng, chẳng hạn như các yêu cầu về chứng nhận, xác nhận, đào tạo và kết cấu của hợp đồng. Chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến liên tục và hỗ trợ các nhà cung cấp của mình trong việc nâng cao hiệu suất khi cần thiết. 

Các yêu cầu khi mua sắm

Các  đơn vị kinh doanh của AES rất đa dạng với nhiều danh mục đầu tư độc đáo, tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều tuân thủ các quy trình mua sắm giống nhau. Tất cả các hoạt động mua sắm đều được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc hoạt động của chúng tôi đồng thời cũng tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế.

Hướng dẫn mua sắm của chúng tôi đề cập đến các thực hành trong kinh doanh và kỳ vọng của AES trên toàn thế giới. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường minh bạch và công bằng cho các nhà cung cấp tiềm năng tham gia vào quá trình đấu thầu. Qua Chương trình Nội quy và Tuân thủ, các hướng dẫn về an toàn & môi trường phối hợp cùng đội ngũ nhân viên địa phương, chúng tôi cố gắng đảm bảo quy trình thực hành bền vững để phát triển môi trường, hỗ trợ các bên liên quan và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh. 

Chương trình đánh giá nhà cung cấp

Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp mới và hiện tại bằng cách áp dụng một bộ công cụ đa dạng tùy thuộc vào mức độ quan trọng và phức tạp của giao dịch. Một trong những công cụ chúng tôi sử dụng đó là STACE (Tính an toàn và bền vững, Tính kỹ thuật,  tính phù hợp, Chi phí, Khả năng thực hiện), đây là một thẻ điểm cho phép nhân viên của chúng tôi đánh giá các đề xuất và năng lực của nhà cung cấp một cách công bằng và nhất quán.


Quá trình sơ tuyển nhà cung cấp bao gồm các tiêu chí về tài chính, các tiêu chuẩn ESG và tính tuân thủ luật pháp. Các nhà cung cấp hiện tại được đánh giá và kiểm định theo các tiêu chí môi trường, an toàn và thực hành lao động. Các tiêu chí về tính bền vững trong quá trình đánh giá được điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực thi công, vật liệu và / hoặc dịch vụ được cung cấp. Chúng có thể bao gồm các chỉ số và hiệu suất về môi trường và an toàn, cam kết tuân thủ các quy định lao động hiện hành (chẳng hạn quy định về lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng chế, giờ làm việc, v.v.) và các tiêu chí khác. 


Chúng tôi cũng đưa ra quy trình để đánh giá các tác động môi trường tiềm ẩn của một nhà thầu, bao gồm các nhà thầu vận chuyển và cung cấp dầu mỏ, nhiên liệu, amoniac, than hoặc các sản phẩm phụ đến công trường thi công. Ngoài ra, tất cả các nhà thầu và nhà cung cấp làm việc trên công trường hoặc đại diện cho AES phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và môi trường của chúng tôi.

Nhà cung cấp tiềm năng 

Nhà cung cấp hiện tại