Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

Lãnh đạo của chúng tôi không chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ là những tấm gương cho việc thực hiện các nguyên tắc của cúng tôi. Họ trao quyền để nhân viên phát triển và sáng tạo. Họ không đơn thuần hoàn thành vai trò hàng ngày của mình mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi trong ngành năng lượng. Hãy cùng tìm hiểu những người đứng đằng sau sự chuyển đổi này

img

Joseph Uddo

Tổng Giám đốc, AES Việt Nam

Nguyen Hai Long

Nguyen Hai Long

Giám đốc Phát triển Dự án, phụ trách dự án nhà máy điện khí và các dự án LNG tại Việt Nam

danial

Daneal Blicblau

Giám đốc LNG - AES Việt Nam

img

James Meffen  

Giám đốc tài chính, Kho cảng LNG Sơn Mỹ và Giám đốc bộ phân Nguồn vốn và Tài trợ Dự án, AES Việt Nam

kris larson

Kris Larson

Giám đốc Xây dựng tại Việt Nam, Tập đoàn AES

img

Trần Long Hà

Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ

image_3

Hoang Quang Trung

Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh

img

Nguyễn Mỹ Linh

Giám đốc thương mại, AES Việt Nam

img

Lưu Ngọc Anh

Giám đốc pháp chế và tuân thủ.