Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

  AES Presentation Stage with Chairs
  Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

  Đội ngũ lãnh đạo cấp cao

  Lãnh đạo của chúng tôi không chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ là những tấm gương cho việc thực hiện các nguyên tắc của cúng tôi. Họ trao quyền để nhân viên phát triển và sáng tạo. Họ không đơn thuần hoàn thành vai trò hàng ngày của mình mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi trong ngành năng lượng. Hãy cùng tìm hiểu những người đứng đằng sau sự chuyển đổi này

   

  Joe

  Joseph Uddo

  Tổng Giám đốc, AES Việt Nam

  Xem tiểu sử →
  Nguyen Hai Long

  Nguyễn Hải Long

  Giám đốc Phát triển Dự án, phụ trách dự án nhà máy điện khí và các dự án LNG tại Việt Nam

  Xem tiểu sử →
  Daneal Blicblau

  Daneal Blicblau

  Giám đốc LNG - AES Việt Nam

  Xem tiểu sử →
  James'-photo _F

  James Meffen

  Giám đốc tài chính, Kho cảng LNG Sơn Mỹ và Giám đốc bộ phân Nguồn vốn và Tài trợ Dự án, AES Việt Nam

  Xem tiểu sử →
  kris larson

  Kris Larson

  Giám đốc Xây dựng tại Việt Nam, Tập đoàn AES

  Xem tiểu sử →
  Ha-photo _F

  Trần Long Hà

  Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ

  Xem tiểu sử →
  Ms-Lan_photo _F

  Đặng Hương Lan

  Giám đốc Đối ngoại cấp cao

  Xem tiểu sử →
  Miro_photo _F

  Nguyễn Mỹ Linh

  Giám đốc thương mại, AES Việt Nam

  Xem tiểu sử →
  Anh_photo _F

  Lưu Ngọc Anh

  Giám đốc pháp chế và tuân thủ.

  Xem tiểu sử →
  Woman with cellphone and portfolio
  Glassdoor logo small

   


  Giúp AES trở thành công ty của tương lai. Đăng ý kiến của bạn trên Glassdoor

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top