Chính họ đã biến AES thành nơi làm việc lý tưởng

Nhân viên AES ở bất cứ đâu cũng đều có chung một niềm đam mê cải thiện cuộc sống và nỗ lực vì một tương lai năng lượng xanh hơn, thông minh hơn. Với tinh thần đổi mới và cam kết làm theo nguyên tắc đã đặt ra, nhân viên của chúng tôi đang cố gắng phối hợp với đối tác và các bên liên quan để tìm ra giải pháp năng lượng có hiệu quả nhất.

Hãy gặp những người đã cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng phát triển.

Hoàng Quốc Bảo

Kể từ khi gia nhập AES Việt Nam với tư cách là Cán bộ đối ngoại, Hoàng Quốc Bảo đã nỗ lực hết mình tìm hiểu nhu cầu của các bên liên quan và cộng đồng địa phương, đồng thời chia sẻ các Nguyên tắc của AES với họ..

Nguyễn Thị Phượng

Bà Phượng gia nhập AES Việt Nam vào năm 2012. Là thành viên của phòng tài chính, Bà Phượng chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan đến ngân quỹ cho Nhà máy điện Mông Dương II, Kho cảng LNG và các dự án năng lượng tái tạo khác của AES trong nước.

Đa dạng, hòa nhập & gắn bó

Tại AES, chúng tôi tin rằng việc tôn trọng hoàn cảnh, sự khác biệt và quan điểm của người khác sẽ giúp chúng tôi cải thiện được cuộc sống cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu và cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Chúng tôi tin rằng một môi trường hòa nhập, nơi mà mọi người thể hiện sự đồng cảm và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để cùng đổi mới và sáng tạo, sẽ tạo ra các giải pháp mang lại lợi ích cho xã hội, các bên liên quan và doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của một tổ chức và sự bền vững của nó nằm ở sự đa dạng, hòa nhập và gắn bó.

Tish Mendoza

Giám đốc nhân sự

 

Thông điệp từ Giám đốc nhân sự (CHRO)


Nhân viên của chúng tôi được thúc đẩy bởi mục tiêu cải thiện cuộc sống tại AES. Chúng tôi đang thúc đẩy tương lai ngành năng lượng không chỉ thông minh hơn, sạch hơn mà còn bền vững và toàn diện hơn. Cho dù họ là nhân viên trong nước hay quốc tế, chúng tôi đều làm việc với nhau như một nhóm. Tất cả đều làm việc cùng nhau, chúng tôi tận dụng các quan điểm đa dạng của nhau để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng trên các thị trường. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là hợp tác với các bên liên quan chủ chốt để tạo ra tác động tích cực đến sự chuyển đổi năng lượng đồng thời tạo ra các cơ hội phát triển và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

 

Workplace awards