Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Các tổ chức và đối tác

  Affiliations
  Các tổ chức và đối tác

  Định hình tương lai của năng lượng

  Làm thế nào chúng ta ảnh hưởng đến thế giới mà chúng ta muốn sống trong đó

  AES là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng với vai trò thành viên và lãnh đạo Hội đồng quản trị tại các tổ chức kinh doanh, thương mại và năng lượng khác nhau của Hoa Kỳ và quốc tế.

  US ABC logo

  Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

  vbcsd logo

  Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam

  AmCham logo

  Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam

  Eurocham logo

  Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top