Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Môi trường

  Two Bison Grazing
  Môi trường

  Hợp tác vì môi trường

  Chúng tôi phối hợp với các đối tác cùng xây dựng các chương trình tập trung vào bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để phục vụ cộng đồng của mình ở mức tiêu chuẩn cao nhất.

  Pine tree Reforestation project
  Dự án tái trồng rừng ở núi Trúc Bài Sơn, tỉnh Quảng Ninh

  Trúc Bài Sơn là một trong những ngọn núi nổi tiếng ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, và cũng là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn của tỉnh. Hồ nước dưới chân núi là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho hơn 3.100 ha đất nông nghiệp cũng như cho hàng nghìn người dân sinh sống trong vùng.

  Đọc thêm
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top