Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện tại và tương lai của thế giới.

Cùng nhau thúc đẩy một tương lai xanh hơn, an toàn và thân thiện hơn

Chúng tôi hiểu rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Họ là nền tảng cho phép chúng tôi đạt được các mục tiêu của công ty. Nhờ khả năng lãnh đạo, sự đa dạng, kỹ năng và chuyên môn của họ, công ty chúng tôi mới có thể tiến xa hơn và nhanh hơn trong việc đạt được các mục tiêu dài hạn đầy tham vọng của mình.

Đội ngũ nhân lực toàn cầu

Nhà cung cấp & nhà thầu

Giữ an toàn cho nhân viên của chúng tôi