Quy mô toàn cầu,

tác động địa phương

Tập đoàn AES nằm trong danh sách 500 tập đoàn năng lượng lớn nhất toàn cầu do Tạp chí Fortune xếp hạng, hiện chúng tôi hoạt động tại 4 châu lục.

Làm thế nào chúng tôi có thể thúc đẩy tương lai ngành năng lượng cho tất cả mọi người?

 

Chúng tôi gọi đó là Toàn cầu x Địa phương.

 

Bạn có thể đã từng nghe các công ty khác nói rằng họ vừa là một công ty toàn cầu, vừa là một công ty địa phương. Điều này là chính xác khi miêu tả về AES và không ai khác có thể sánh bằng.

Chúng tôi là tập đoàn năng lượng toàn cầu duy nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, vì thế, chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp năng lượng tối ưu nhất.

Sự thấu hiểu về địa phương có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn hội nhập và đầu tư phát triển tại cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh. Chúng tôi thấu hiểu và tôn trọng văn hóa của địa phương nhằm tìm ra các giải pháp năng lượng xanh hơn mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng.

Phạm vi toàn cầu có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp và phát triển các giải pháp năng lượng mới trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm có được để có thể lan tỏa sự đổi mới và các giải pháp năng lượng sáng tạo từ thị trường này sang thị trường khác.