Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

  Patient Data Base VIetnam
  Xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

  Tên dự án:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

  Địa điểm:

  Việt Nam

  Lĩnh vực:

  Y tế

  Nhiệt điện Mông Dương II là một nhà máy của tập đoàn AES trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả. Thành phố hiện đang có 16 trạm y tế cấp xã, phường cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho khoảng 200.000 người dân. Năm 2018 Thành phố đã khởi động một dự án nâng cấp 16 trạm y tế địa phương tập trung vào phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố. Dữ liệu này sẽ được chia sẻ trên hệ thống giữa các trạm y tế. Cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ thông tin sức khỏe của tất cả các bệnh nhân và giúp cải thiện quá trình quản lí các dịch vụ y tế. AES đã hỗ trợ dự án với khoản tài trợ 17 máy vi tính để bàn và máy in chất lượng cao để chính quyền thành phố thực hiện được dự án này.

  Kết quả:

  Tất cả các trạm y tế địa phương thuộc 16 xã, phường của thành phố và Phòng Y tế Thành phố đều nhận được thiết bị máy tính để thu thập và lưu trữ dữ liệu của khoảng 200.000 người dân thành phố Cẩm Phả. Về dài hạn, điều này sẽ hỗ trợ cải thiện quá trình quản lý dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công của thành phố.

  Đối tác:

  Phòng Y tế Thành phố Cẩm Phả, 16 trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố.

  Project Patient data base for better health services photo
  Project Patient data base for better health services man cooking
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top