Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Phát triển bền vững

  Ship passing through a canal
  Phát triển bền vững

  Thông điệp từ CEO

  Phát triển bền vững là yếu tố cốt lõi trong chiến lược và văn hóa của công ty chúng tôi

  David Stone

  David Stone

  Tổng giám đốc AES Việt Nam

  Trong suốt chặng đường 15 năm thành lập và phát triển, AES Việt Nam luôn cam kết đóng góp vào quá trình phát triển bền vững. Chúng tôi là một trong các công ty dẫn đầu quá trình dịch chuyển sang các nguồn năng lượng xanh hơn và an toàn hơn, đồng thời triển khai các hoạt động hướng tới cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương.

  Kể từ năm 2015, AES thông qua các công ty con của mình đã triển khai các hoạt động xã hội tập trung vào bốn lĩnh vực chính là Y tế, Giáo dục, Sinh kế và Cơ sở hạ tầng. Các hoạt động này đều có tính lâu dài và đã cải thiện cuộc sống của hơn 200.000 người hiện đang sinh sống tại các cộng đồng địa phương.

  Những thành tựu trong công tác xã hội đó đã giúp củng cố nền tảng để công ty phát triển bền vững và giúp chúng tôi khẳng định vị thế của mình trên thị trường như là một đối tác tin cậy tại Việt Nam. Chúng tôi đang tích cực đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam thông qua việc đầu tư vào kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ 450 TBtu và nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp công suất 2,2 GW (CCGT) đặt tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

  Tôi cảm thấy vui mừng và lạc quan về tương lai, khi chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các Nguyên tắc của AES để đáp lại những thách thức sắp tới, trong khi bước tiếp trên chặng đường phát triển bền vững tại Việt Nam.

  Port Bonython Rollout Birdseye

  Đối với hành tinh chúng ta

  Thúc đẩy tăng trưởng sạch và đổi mới trong mọi hoạt động

  Tăng trưởng năng lượng tái tạo và dự trữ năng lượng là cốt lõi trong chiến lược của AES.

  Clean _growth_and_innnovation_photo.png
  Bring_our_people_together_photo.png

  Đối với nhân viên chúng tôi

  Đoàn kết nhân viên để tạo nên ảnh hưởng to lớn hơn

  Nhân viên của chúng tôi luôn hào hứng với việc đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện tại và tương lai của thế giới.

  adult reading with child

  Đối với cộng đồng

  Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

  Chúng tôi cam kết có những tác động tích cực thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội và môi trường, góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.

  children

  Mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi

  coal icon

  - Mục tiêu giảm phát điện từ than xuống dưới 30% trong danh mục đầu tư vào năm 2020 và 10% vào năm 2030

  AES Icon for green energy: grey leaf surrounded by AES colors

  - Mục tiêu đưa mức phát thải cacbon về 0 vào năm 2050

  AES Icon for Green Growth : leaf image composed of AES colors

  - Mục tiêu tăng thêm 2-3 GW điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng mỗi năm

  CO2

  - Cam kết giảm cường độ cacbon đến 50% vào năm 2022 và 70% vào năm 2030 so với mức năm 2016

  Tài liệu nổi bật

  AES Sustainability Report 2016-2017 AES Mong Duong Sustainability Report 2015
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top