Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Phát triển bền vững

  Ship passing through a canal
  Phát triển bền vững

  Thông điệp từ CEO

  Bền vững là cốt lõi của cả chiến lược và văn hóa của chúng tôi

  Uddo_Headshot

  Joseph Uddo

  Tổng Giám đốc AES Việt Nam

  Tại AES, một quá trình chuyển đổi công bằng và có trách nhiệm bắt đầu từ con người - từ những người hỗ trợ hoạt động vận hành an toàn trong các dự án năng lượng của chúng tôi, đến các đối tác và khách hàng đã mang lại tầm nhìn cho chúng tôi, và quan trọng nhất, những cá nhân và gia đình sống trong cộng đồng được hưởng lợi từ các giải pháp chúng tôi triển khai. Chúng tôi cam kết làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy quá trình chuyển đổi công bằng và phát triển một kế hoạch chuyển đổi được thiết kế dựa trên điều kiện địa phương, có thể bao gồm xây dựng năng lực, phát triển xã hội và kinh tế.

  Trong hành trình 15 năm qua, AES Việt Nam cam kết phát triển bền vững, dẫn đầu quá trình chuyển đổi trong nước sang năng lượng xanh hơn và an toàn hơn, đồng thời cải thiện cuộc sống trong cộng đồng địa phương. Từ năm 2015, AES thông qua các công ty con đã triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng đa dạng tập trung vào bốn trụ cột chính - Sức khỏe, Giáo dục, Sinh kế và Cơ sở hạ tầng - có tác động lâu dài và đã mang lại lợi ích cho hơn 200.000 người trong cộng đồng địa phương.

  Những kết quả chúng tôi đạt được trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng đã giúp chúng tôi củng cố vị trí trên thị trường như là một đối tác đáng tin cậy tại Việt Nam, và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của chúng tôi trên toàn quốc. Chúng tôi đang tích cực đóng góp vào sự chuyển đổi của ngành năng lượng tại Việt Nam thông qua việc đầu tư vào Kho cảng LNG Sơn Mỹ có công suất 450 TBtu và Nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT) công suất 2.2 GW, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hơn nữa, các sản phẩm mới của chúng tôi về năng lượng mặt trời và Pin lưu trữ năng lượng tại Việt Nam được giới thiệu với mục tiêu giúp khách hàng địa phương đạt được tiêu chuẩn cao hơn về năng lượng sạch và bảo đảm tương lai năng lượng bền vững của họ. Fluence - một công ty liên doanh của Siemens và AES, đang sản xuất Fluence Cube, giải pháp lưu trữ năng lượng dựa trên pin lithium-ion (BESS) tại Việt Nam và gần 2GW BESS đã được xuất khẩu trên toàn thế giới và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu.

  Tôi rất hào hứng và lạc quan về tương lai khi chúng tôi tiếp tục hành trình bền vững và thúc đẩy các Nguyên tắc chung của chúng tôi để đáp ứng với những thách thức trong tương lai.

  Port Bonython Rollout Birdseye

  Đối với hành tinh chúng ta

  Thúc đẩy tăng trưởng sạch và đổi mới trong mọi hoạt động

  Tăng trưởng năng lượng tái tạo và dự trữ năng lượng là cốt lõi trong chiến lược của AES.

  Clean _growth_and_innnovation_photo.png
  Bring_our_people_together_photo.png

  Đối với nhân viên chúng tôi

  Đoàn kết nhân viên để tạo nên ảnh hưởng to lớn hơn

  Nhân viên của chúng tôi luôn hào hứng với việc đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện tại và tương lai của thế giới.

  adult reading with child

  Đối với cộng đồng

  Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

  Chúng tôi cam kết có những tác động tích cực thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội và môi trường, góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.

  children

  Mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi

  coal icon

  - Mục tiêu giảm phát điện từ than xuống dưới 30% trong danh mục đầu tư vào năm 2020 và 10% vào năm 2030

  AES Icon for green energy: grey leaf surrounded by AES colors

  - Mục tiêu đưa mức phát thải cacbon về 0 vào năm 2050

  AES Icon for Green Growth : leaf image composed of AES colors

  - Mục tiêu tăng thêm 2-3 GW điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng mỗi năm

  CO2

  - Cam kết giảm cường độ cacbon đến 50% vào năm 2022 và 70% vào năm 2030 so với mức năm 2016

  Tài liệu nổi bật

  AES Sustainability Report 2016-2017 AES Mong Duong Sustainability Report 2015
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top