Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết có những tác động tích cực thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội và môi trường, góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.

 

9

Số dự án hỗ trợ xã hội và cộng đồng năm 2020

200,000

Đối tượng hưởng lợi trong năm 2020

$98,000

Đầu tư trong năm 2020

Tăng cường tác động tích cực thông qua quan hệ hợp tác

Chúng ta đều cần những giải pháp năng lượng bền vững hơn cho cuộc sống của mỗi cá nhân và cho cả thế giới. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các bên, chúng tôi đã có thể làm việc cùng nhau để tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ phát triển tạo ra những ảnh hưởng tích cực và các giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Lĩnh vực trọng tâm

Chúng tôi cùng đối tác xây dựng các chương trình phát triển đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, tối đa hóa nguồn lực và mang lại lợi ích lâu dài. Các chương trình phát triển cộng đồng của chúng tôi phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tương lai ngành năng lượng, cũng như những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và bốn lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác

Hợp tác phát triển kinh tế toàn diện

Hợp tác vì môi trường

Các hoạt động cứu trợ