Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hợp tác phát triển cộng đồng

  Community-partnership-Electrical-safety.png
  Hợp tác phát triển cộng đồng

  Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

  Cam kết của chúng tôi

  Chúng tôi cam kết có những tác động tích cực thông qua các quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội và môi trường, góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại và tương lai.

  9

  Số dự án hỗ trợ xã hội và cộng đồng năm 2020

  200,000

  Đối tượng hưởng lợi trong năm 2020

  $98,000

  Đầu tư trong năm 2020

  Sustainability section 4.JPG

  Tăng cường tác động tích cực thông qua quan hệ hợp tác

   

  Chúng ta đều cần những giải pháp năng lượng bền vững hơn cho cuộc sống của mỗi cá nhân và cho cả thế giới. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các bên, chúng tôi đã có thể làm việc cùng nhau để tích hợp các giải pháp năng lượng sáng tạo, phát triển các chương trình hỗ phát triển tạo ra những ảnh hưởng tích cực và các giá trị lâu dài cho cộng đồng.

  Vietnam-partners-8.png
  Vietnam-partners-6.png
  Vietnam-partners-7.png
  Vietnam-partners-9.png
  Vietnam-partners-5.png

  Lĩnh vực trọng tâm

  Chúng tôi cùng đối tác xây dựng các chương trình phát triển đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, tối đa hóa nguồn lực và mang lại lợi ích lâu dài. Các chương trình phát triển cộng đồng của chúng tôi phù hợp với mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tương lai ngành năng lượng, cũng như những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và bốn lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

   

  improving electrical safety (1) - Copy.jpg

  Hợp tác tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác

  Economic-growth-photo.png

  Hợp tác phát triển kinh tế toàn diện

  Environment-photo.png

  Hợp tác vì môi trường

  Relief-efforts-photo.jpg

  Các hoạt động cứu trợ  

  People standing side by side

  Tình nguyện viên AES

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top