Kết nối đến tương lai năng lượng của bạn

Năng lượng sạch mới

Hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn cho các nguồn năng lượng mới 

Mạng lưới năng lượng tiên tiến

Tạo ảnh hưởng mạnh mẽ thông qua tăng cường tiếp cận và thông tin chuyên sâu 

Sự ổn định sạch hơn

Bảo vệ một tương lai bền vững 

Hệ sinh thái dễ dàng nhân rộng

Đạt được lợi ích theo quy mô thông qua việc chia sẻ các ứng dụng và nền tảng 

Năng lượng sạch mới

 

Đạt tiêu chuẩn cao hơn về năng lượng mới

Mạng lưới năng lượng tiên tiến

 

Tạo ảnh hưởng mạnh mẽ thông qua tăng cường tiếp cận và thông tin chuyên sâu

Sự ổn định sạch hơn

 

Bảo vệ một tương lai bền vững

Đạt được lợi ích theo quy mô thông qua việc chia sẻ các ứng dụng và nền tảng

Với việc tạo ra các giải pháp năng lượng sạch có thể dễ dàng được nhân rộng phục vụ cho AES và các công ty khác trong ngành, chúng tôi có thể cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng. Thông qua hệ sinh thái dễ dàng được nhân rộng này, chúng tôi tận dụng được các nền tảng và công nghệ đã được chia sẻ, phối hợp với đối tác và phát triển các dòng sản phẩm mới để giúp bạn tiếp cận được nhiều hơn với năng lượng bền vững và tạo ra tác động lớn nhất cho doanh nghiệp của bạn.

uplight logo

Đem đến những trải nghiệm về năng lượng cho khách hàng và thúc đẩy các khách hàng cá nhân hành động

Thay đổi cách chúng ta sử dụng điện năng trên thế giới. 

Hoàn toàn phát minh lại năng lượng mặt trời.

Hành trình năng lượng của bạn là duy nhất.

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thiết kế một giải pháp năng lượng dành riêng cho doanh nghiệp của bạn, tăng trưởng mục tiêu bền vững và nâng cao vị trí của bạn như một lãnh đạo trong ngành.

Cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng

Hợp tác với chúng tôi