Tên dự án:

Chương trình Energía mágica

Địa điểm:

El Salvador

Lĩnh vực:

An toàn và hiệu quả điện

Kể từ năm 2007, AES El Salvador đã thực hiện việc đào tạo nâng cao nhận thức cho hơn nửa triệu trẻ em và người lớn về việc sử dụng năng lượng điện hiệu quả và an toàn. Dự án được triển khai với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của một xã hội có ý thức và nhận ra tầm quan trọng của năng lượng điện và làm thế nào nó có thể đảm bảo một môi trường an toàn và lành mạnh.

Tác động:

Hơn nửa triệu trẻ em và người lớn

Đối tác:

Colegio Santa Cecilia, Đại học Francisco Gavidia, Học viện Técnico Ricaldone Universidad Centroamericana