Cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng

Đồng hành cùng với bạn, chúng tôi đang cải thiện cuộc sống bằng các giải pháp năng lượng xanh hơn, thông minh hơn mà thế giới cần.

Thúc đẩy sự thay đổi trên quy mô toàn cầu.

Vì vậy, mọi người đều có thể tham gia vào sự phát triển của năng lượng.

gesture small Cùng nhau thúc đẩy tương
lai ngành năng lượng Green Gesture

Hãy dẫn dắt sự thay đổi


Toàn cầu/ Ngày 16 tháng 3, năm 2021

Tầm nhìn của AES về một tương lai không các bon và cách thức chúng tôi đến được tương lai đó

 

100+

chương trình phát triển cộng đồng trong năm 2019

3M+

Người được hưởng lợi  trong năm 2019

$10M

Đầu tư xã hội trong năm 2019

Hãy cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng.