Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Trang Chủ

  Offerings

  Hãy dẫn dắt sự thay đổi

  Toàn cầu/ Ngày 16 tháng 3, năm 2021

   

  Tầm nhìn của AES về một tương lai không các bon và cách thức chúng tôi đến được tương lai đó

  Tiêu điểm mới nhất của chúng tôi

   

  Xin chào tương lai

  Đánh thức năng lượng đổi mới tương lai.

  Hello future

  Quy mô toàn cầu, tác động địa phương

  AES có nguồn gốc sâu xa trong văn hóa và phong tục địa phương. Chúng tôi đầu tư vào cộng đồng của mình theo cách thức phù hợp và tốt nhất cho họ. Chúng tôi học hỏi, phát triển, mở rộng và chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi có để mang lại sự đổi mới từ thị trường này sang thị trường khác, thay đổi tương lai của năng lượng, cùng nhau.

  AES All Together Icon

  100+

  chương trình phát triển cộng đồng trong năm 2019

  3M+

  Người được hưởng lợi  trong năm 2019

  $10M

  Đầu tư xã hội trong năm 2019

  lawai solar ocean

  Kaua’i Island Utility Cooperative sets a new standard for carbon free energy together with AES

  People Working

  How Google is using data centers to accelerate the global adoption of clean energy

  people - man in hard hat works on control box panama

  Energas and AES break the Dominican Republic’s reliance on oil

  clean energy gesture icon

  Hãy biến tầm nhìn bền vững của bạn thành hiện thực

  Cùng nhau, chúng ta đang đạt được các mục tiêu bền vững đầy tham vọng

  Chúng ta đang biến thành hiện thực một tương lai xanh hơn, thông minh hơn. Là một đối tác trong hành trình đó hoặc là một thành viên trong nhóm, chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn để nâng cao vị thế để bạn trở thành công ty dẫn đầu của tương lai. 

  AES Mujer & cam kết của chúng tôi về sự đa dạng

  Kể từ năm 2013, chúng tôi đã tạo ra cơ hội cho hoạt động phát triển kinh tế toàn diện và bền vững trong hai lĩnh vực. Các hội thảo EMPRETEC, một chương trình khởi nghiệp của Liên Hợp Quốc, được tổ chức dành cho người thân là phụ nữ của nhân viên AES và giúp họ tham gia phát triển các kỹ năng...

  Partnership

  Hãy cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng.

  Back to top
  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top