Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  James Meffen

  James'-photo _F
  James Meffen
  Giám đốc tài chính, Kho cảng LNG Sơn Mỹ và Giám đốc bộ phân Nguồn vốn và Tài trợ Dự án, AES Việt Nam

  James là Giám đốc tài chính của Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ, một công ty liên doanh giữa AES và PVGas. Trên cương vị này, anh quản lý các bộ phận liên quan đến tài chính của công ty. Ngoài vai trò này, James cũng phụ trách quản lý mảng nguồn vốn và tài trợ dự án của các công ty AES tại thị trường Á Âu .

  James cũng hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh doanh của AES đối với nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 và Dự án kho cảng LNG cũng như lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trước đây, James là trưởng ban tài trợ dự án tại trụ sở chính của AES tại Arlington, Virginia và trước đó là giám đốc ở Bộ phận tài chính có cấu trúc của Công ty đầu tư tư nhân ở nước ngoài (nay là DFC). Kinh nghiệm năng lực tài chính của anh trải dài hơn một thập kỷ, ở bốn châu lục, hơn 3 GW công suất thiết bị và 5 tỷ đô la tài chính

  James có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học George Washington ở Washington D.C. và theo học Chương trình Lãnh đạo Điều hành tại Trường Wharton của Đại học Pennsylvania.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top