img

James Meffen

Giám đốc tài chính, Kho cảng LNG Sơn Mỹ và Giám đốc bộ phân Nguồn vốn và Tài trợ Dự án, AES Việt Nam

James là Giám đốc tài chính của Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ, một công ty liên doanh giữa AES và PVGas. Trên cương vị này, anh quản lý các bộ phận liên quan đến tài chính của công ty. Ngoài vai trò này, James cũng phụ trách quản lý mảng nguồn vốn và tài trợ dự án của các công ty AES tại thị trường Á Âu .

James cũng hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh doanh của AES đối với nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 và Dự án kho cảng LNG cũng như lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trước đây, James là trưởng ban tài trợ dự án tại trụ sở chính của AES tại Arlington, Virginia và trước đó là giám đốc ở Bộ phận tài chính có cấu trúc của Công ty đầu tư tư nhân ở nước ngoài (nay là DFC). Kinh nghiệm năng lực tài chính của anh trải dài hơn một thập kỷ, ở bốn châu lục, hơn 3 GW công suất thiết bị và 5 tỷ đô la tài chính

James có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học George Washington ở Washington D.C. và theo học Chương trình Lãnh đạo Điều hành tại Trường Wharton của Đại học Pennsylvania.