Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Lưu Ngọc Anh

  Anh_photo _F
  Lưu Ngọc Anh
  Giám đốc pháp chế và tuân thủ.

  Anh bắt đầu gia nhập AES Vietnam từ năm 2013 đã hơn hai mươi năm kinh nghiệm thực hành pháp luật tại Việt Nam.

  Anh lãnh đạo Bộ phận pháp chế và tuân thủ của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương và cung cấp các dịch vụ pháp lý và tuân thủ chuyên sâu phục vụ việc xây dựng và vận hành Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Đối với mảng phát triển dự án, Anh quản lý cùng lĩnh vực chuyên môn cho Dự án Nhà máy Điện khí Sơn Mỹ 2 đồng thời hỗ trợ các nỗ lực khác của AES về năng lượng tái tạo và tích trữ năng lượng.

  Trước khi gia nhập AES Vietnam, Anh từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty đa quốc gia và các đơn vị tư vấn pháp luật. Anh từng là Giám đốc pháp chế của Công ty TNHH Công nghệ Huawei (Việt Nam), Phó giám đốc dự án của LERAP, do Bearing Point Management and Technology Consultants điều hành và quản lý, và là một luật sư của Văn phòng luật Phạm và Liên danh.

  Anh một luật của Đoàn luật thành phố Hà Nội.

  Anh bằng Thạc Luật kinh tế kinh doanh quốc tế của Trường Luật của Đại học Kyushu theo Dự án học bổng phát triển nhân lực của Chính phủ Nhật Bản. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Anh đã tham dự nhiều khóa đào tạo pháp lý, bao gồm các khóa được tổ chức bởi Trường Luật, Đại học Queensland, Trung tâm vấn về tổ chức thương mại quốc tế Thượng Hải; Học viện Thương mại quốc tế của Berne; Đại học Maastricht; Đại học Victoria; Đại học Ottawa.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top