img

Lưu Ngọc Anh

Giám đốc pháp chế và tuân thủ.

Anh bắt đầu gia nhập AES Vietnam từ năm 2013 và đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm thực hành pháp luật tại Việt Nam.

Anh lãnh đạo Bộ phận pháp chế và tuân thủ của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương và cung cấp các dịch vụ pháp lý và tuân thủ chuyên sâu phục vụ việc xây dựng và vận hành Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Đối với mảng phát triển dự án, Anh quản lý cùng lĩnh vực chuyên môn cho Dự án Nhà máy Điện khí Sơn Mỹ 2 đồng thời hỗ trợ các nỗ lực khác của AES về năng lượng tái tạo và tích trữ năng lượng.

Trước khi gia nhập AES Vietnam, Anh từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty đa quốc gia và các đơn vị tư vấn pháp luật. Anh từng là Giám đốc pháp chế của Công ty TNHH Công nghệ Huawei (Việt Nam), Phó giám đốc dự án của LERAP, do Bearing Point Management and Technology Consultants điều hành và quản lý, và là một luật sư của Văn phòng luật Phạm và Liên danh.

Anh là một luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Anh có bằng Thạc sĩ Luật kinh tế và kinh doanh quốc tế của Trường Luật của Đại học Kyushu theo Dự án học bổng phát triển nhân lực của Chính phủ Nhật Bản. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Anh đã tham dự nhiều khóa đào tạo pháp lý, bao gồm các khóa được tổ chức bởi Trường Luật, Đại học Queensland, Trung tâm tư vấn về tổ chức thương mại quốc tế Thượng Hải; Học viện Thương mại quốc tế của Berne; Đại học Maastricht; Đại học Victoria; và Đại học Ottawa.