Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Trần Long Hà

  Ha-photo _F
  Trần Long Hà
  Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ

  Hà là một nhân sự biệt phái của AES tại Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ, giám sát và hỗ trợ các vấn đề pháp lý và tuân thủ của Dự án, đồng thời là Thư ký Hội đồng Thành viên của công ty. 

  Hà tốt nghiệp Cử nhân Luật và Thạc sĩ Luật tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu sự nghiệp pháp lý và tuân thủ của mình vào năm 2009. Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và có bề dày kinh nghiệm pháp lý và tuân thủ trong cả hoạt động hành nghề tư vấn lẫn cố vấn nội bộ cho các tập đoàn đa quốc gia.

  Hà có một sự nghiệp pháp lý và tuân thủ tập trung và sự hứng thú đặc biệt với lĩnh vực năng lượng và điện. Trước AES, Hà từng giữ một số vị trí pháp lý và tuân thủ quan trọng tại một số công ty lớn trong ngành năng lượng như PV DRILLING trong lĩnh vực dịch vụ khoan dầu khí, ENI trong thăm dò và khai thác dầu khí và UPC RENEWABLES trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chuyên môn về pháp lý và tuân thủ của ông mở rộng đến các hoạt động phát triển kinh doanh, mua bán - sáp nhập và vận hành kinh doanh, được củng cố bởi tư duy tiếp cận thương mại. Ông đã đóng góp vào thành công của các thương vụ M&A xuyên biên giới và phát triển các dự án năng lượng thượng nguồn và hạ nguồn, bao gồm các nhà máy điện với tổng công suất lên đến vài GW.

  Là một luật sư hướng đến kết quả, Hà quan tâm đến việc áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo và thực tiễn cao, giúp ông trở thành một đối tác kinh doanh hiệu quả thay vì chỉ đơn thuần là một luật sư.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top