ha-photo_f.png

Trần Long Hà

Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ

Hà là một nhân sự biệt phái của AES tại Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ, giám sát và hỗ trợ các vấn đề pháp lý và tuân thủ của Dự án, đồng thời là Thư ký Hội đồng Thành viên của công ty. 

Hà tốt nghiệp Cử nhân Luật và Thạc sĩ Luật tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu sự nghiệp pháp lý và tuân thủ của mình vào năm 2009. Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và có bề dày kinh nghiệm pháp lý và tuân thủ trong cả hoạt động hành nghề tư vấn lẫn cố vấn nội bộ cho các tập đoàn đa quốc gia.

Hà có một sự nghiệp pháp lý và tuân thủ tập trung và sự hứng thú đặc biệt với lĩnh vực năng lượng và điện. Trước AES, Hà từng giữ một số vị trí pháp lý và tuân thủ quan trọng tại một số công ty lớn trong ngành năng lượng như PV DRILLING trong lĩnh vực dịch vụ khoan dầu khí, ENI trong thăm dò và khai thác dầu khí và UPC RENEWABLES trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chuyên môn về pháp lý và tuân thủ của ông mở rộng đến các hoạt động phát triển kinh doanh, mua bán - sáp nhập và vận hành kinh doanh, được củng cố bởi tư duy tiếp cận thương mại. Ông đã đóng góp vào thành công của các thương vụ M&A xuyên biên giới và phát triển các dự án năng lượng thượng nguồn và hạ nguồn, bao gồm các nhà máy điện với tổng công suất lên đến vài GW.

Là một luật sư hướng đến kết quả, Hà quan tâm đến việc áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo và thực tiễn cao, giúp ông trở thành một đối tác kinh doanh hiệu quả thay vì chỉ đơn thuần là một luật sư.