Hoàng Quốc Bảo

Cán bộ đối ngoại

Tại AES, chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với khách hàng, nhà thầu, các bên liên quan và cộng đồng trong nỗ lực mang lại các giải pháp năng lượng an toàn hơn, xanh hơn với giá cả hợp lý cho Việt Nam. Kể từ khi gia nhập AES Việt Nam với tư cách là Cán bộ đối ngoại, Hoàng Quốc Bảo đã nỗ lực hết mình tìm hiểu nhu cầu của các bên liên quan và cộng đồng địa phương, đồng thời chia sẻ các Nguyên tắc của AES với họ.

Anh chịu trách nhiệm chính về hoạt động của văn phòng tại Bình Thuận và phụ trách triển khai các chương trình phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chương trình được thiết kế nhằm góp phần cải thiện cuộc sống và mang đến giá trị lâu dài cho cộng đồng địa phương ở huyện Hàm Tân, nơi sẽ đặt nhà máy điện Sơn Mỹ 2 (CCGT) với công suất 2.250 MW của AES và Kho cảng LNG Sơn Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD.

Trước khi gia nhập AES, anh đã làm việc cho nhiều dự án phát triển cộng đồng được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em của Úc và Liên hợp quốc tại Việt Nam. Trên cương vị là Trưởng Chương trình Phát triển vùng của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam trong bốn năm, anh đã lãnh đạo nhóm trong việc lập kế hoạch, phát triển và giám sát các dự án cộng đồng khác nhau trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo.