Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hoàng Quốc Bảo

  Hoang Quoc Bao AES Vietnam
  Hoàng Quốc Bảo
  Cán bộ đối ngoại

  Tại AES, chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với khách hàng, nhà thầu, các bên liên quan và cộng đồng trong nỗ lực mang lại các giải pháp năng lượng an toàn hơn, xanh hơn với giá cả hợp lý cho Việt Nam. Kể từ khi gia nhập AES Việt Nam với tư cách là Cán bộ đối ngoại, Hoàng Quốc Bảo đã nỗ lực hết mình tìm hiểu nhu cầu của các bên liên quan và cộng đồng địa phương, đồng thời chia sẻ các Nguyên tắc của AES với họ.

  Anh chịu trách nhiệm chính về hoạt động của văn phòng tại Bình Thuận và phụ trách triển khai các chương trình phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chương trình được thiết kế nhằm góp phần cải thiện cuộc sống và mang đến giá trị lâu dài cho cộng đồng địa phương ở huyện Hàm Tân, nơi sẽ đặt nhà máy điện Sơn Mỹ 2 (CCGT) với công suất 2.250 MW của AES và Kho cảng LNG Sơn Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD.

  Trước khi gia nhập AES, anh đã làm việc cho nhiều dự án phát triển cộng đồng được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em của Úc và Liên hợp quốc tại Việt Nam. Trên cương vị là Trưởng Chương trình Phát triển vùng của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam trong bốn năm, anh đã lãnh đạo nhóm trong việc lập kế hoạch, phát triển và giám sát các dự án cộng đồng khác nhau trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top