Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Dự án tái trồng rừng ở núi Trúc Bài Sơn, tỉnh Quảng Ninh

  Pine tree Reforestation project
  Dự án tái trồng rừng góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở núi Trúc Bài Sơn, tỉnh Quảng Ninh

  Tên dự án:

   

  Dự án tái trồng rừng góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở núi Trúc Bài Sơn, tỉnh Quảng Ninh

  Địa điểm:

   

  Việt Nam

   

  Lĩnh vực:

   

  Môi trường

  Trúc Bài Sơn là một trong những ngọn núi nổi tiếng ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, và cũng là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn của tỉnh. Hồ nước dưới chân núi là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho hơn 3.100 ha đất nông nghiệp cũng như cho hàng nghìn người dân sinh sống trong vùng.

  Phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn, AES Mông Dương đã trồng lại 26,9 ha cây thông mã vĩ trong giai đoạn từ năm 2014-2017. AES đã làm việc với các đối tác địa phương để xác định các địa điểm phù hợp và giám sát chặt chẽ các hoạt động nhằm đảm bảo dự án đạt kết quả tốt nhất.

  Sáng kiến này đã góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Mục tiêu số 15 Tài nguyên đất.

  Kết quả:

  26,9 héc ta cây thông mã vĩ đã được trồng. Dự án đã góp phần giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái trong khu vực. Dự án cũng giúp ngăn chặn xói mòn đất, đảm bảo cung cấp nước và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 60.000 cư dân địa phương.

  Đối tác:

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý bảo vệ rừng Trúc Bài Sơn.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top