Tên dự án:

Dự án tái trồng rừng góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở núi Trúc Bài Sơn, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm:

Việt Nam

Lĩnh vực:

Môi trường

Trúc Bài Sơn là một trong những ngọn núi nổi tiếng ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, và cũng là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn của tỉnh. Hồ nước dưới chân núi là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho hơn 3.100 ha đất nông nghiệp cũng như cho hàng nghìn người dân sinh sống trong vùng.

Phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn, AES Mông Dương đã trồng lại 26,9 ha cây thông mã vĩ trong giai đoạn từ năm 2014-2017. AES đã làm việc với các đối tác địa phương để xác định các địa điểm phù hợp và giám sát chặt chẽ các hoạt động nhằm đảm bảo dự án đạt kết quả tốt nhất.

Sáng kiến này đã góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Mục tiêu số 15 Tài nguyên đất.

Kết quả:

26,9 héc ta cây thông mã vĩ đã được trồng. Dự án đã góp phần giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái trong khu vực. Dự án cũng giúp ngăn chặn xói mòn đất, đảm bảo cung cấp nước và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 60.000 cư dân địa phương.

Đối tác:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý bảo vệ rừng Trúc Bài Sơn.