Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Toàn cầu & Địa phương

  geo - aerial view of colombia fields forest and sky
  Toàn cầu & Địa phương

  Quy mô toàn cầu,
  tác động địa phương

  gradient line

   

  Tập đoàn AES nằm trong danh sách 500 tập đoàn năng lượng lớn nhất toàn cầu do Tạp chí Fortune xếp hạng, hiện chúng tôi hoạt động tại 4 châu lục.

  Làm thế nào chúng tôi có thể thúc đẩy tương lai ngành năng lượng cho tất cả mọi người?

   

  Chúng tôi gọi đó là Toàn cầu x Địa phương.

   

  Bạn có thể đã từng nghe các công ty khác nói rằng họ vừa là một công ty toàn cầu, vừa là một công ty địa phương. Điều này là chính xác khi miêu tả về AES và không ai khác có thể sánh bằng.

  Chúng tôi là tập đoàn năng lượng toàn cầu duy nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, vì thế, chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp năng lượng tối ưu nhất.

  Sự thấu hiểu về địa phương có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn hội nhập và đầu tư phát triển tại cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh. Chúng tôi thấu hiểu và tôn trọng văn hóa của địa phương nhằm tìm ra các giải pháp năng lượng xanh hơn mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng.

  Phạm vi toàn cầu có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp và phát triển các giải pháp năng lượng mới trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm có được để có thể lan tỏa sự đổi mới và các giải pháp năng lượng sáng tạo từ thị trường này sang thị trường khác.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top