Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nội quy & tuân thủ

  fingers on laptop
  Nội quy và Tuân thủ

  Tại AES, cách chúng tôi đạt được thành công và cung cấp sản phẩm cũng quan trọng như dịch vụ chúng tôi cung cấp.

  Nội quy, sự liêm chính và tuân thủ là nền tảng và nguyên tắc dẫn đường cho công ty và nhân viên của chúng tôi. Với tư cách là Tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, chúng tôi hoạt động trong phạm vi rộng của nhiều nền kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội cũng như các luật và quy định khác nhau của địa phương, khu vực và quốc tế. Chúng tôi tin rằng, nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi là thực hiện hoạt động kinh doanh ở mức độ liêm chính cao nhất trong mọi tình huống. Phù hợp với các Nguyên tắc của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi được kỳ vọng sẽ thực hiện các tiêu chuẩn nội quy ở mức cao nhất và phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng và lưu lại và theo dõi chính xác tất cả các giao dịch kinh doanh.

  Chương trình Nội quy và Tuân thủ của chúng tôi xác định thực tiễn kinh doanh của chúng tôi và những mong đợi của công ty trên toàn thế giới. Bộ Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi khuyến khích các bên liên quan trong và ngoài công ty đưa những vấn đề quan ngại tới công ty để giải quyết nhanh chóng. Nhân viên cùng các bên liên quan của chúng tôi được trao quyền với ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm đối với công việc của họ, và chúng tôi hoàn toàn hy vọng mỗi nhân viên tôn trọng triệt để các Nguyên tắc của công ty như được mô tả trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Vì vậy, AES đã được bình chọn là một trong những Công ty Tuận thủ Nội quy nhất thế giới năm 2020® - đây là năm thứ bảy liên tiếp AES đạt được giải thưởng này.

  Giám đốc Nội quy và Tuân thủ của chúng tôi, người báo cáo trực tiếp với Ủy ban Kiểm toán Tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị, quản lý Chương trình Nội quy và Tuân thủ AES và cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho Hội đồng Quản trị và lãnh đạo AES về các vấn đề nội quy và tuân thủ. Đại diện của chương trình Nội quy và Tuân thủ có mặt tại trụ sở AES và khắp các cơ sở kinh doanh của AES trên toàn thế giới.

  Chúng tôi tiến hành đánh giá bên ngoài về chương trình chống tham nhũng của chúng ta trên toàn cầu, cũng như đánh giá nội bộ. Ngoài ra, gần đây chúng tôi đã mở rộng chương trình Kiểm toán nội bộ để đưa vào nhiều đợt kiểm toán chống tham nhũng hàng năm.

  Đường Dây Trợ Giúp của AES

  Đường dây trợ giúp toàn cầu của chúng tôi hoạt động như một kênh bí mật cho việc đặt các câu hỏi và bày tỏ những quan ngại.

  Chúng tôi củng cố cam kết về nội quy và tuân thủ với hi vọng rằng mọi nhân viên sẽ báo cáo các vi phạm đáng ngờ liên quan tới pháp luật và các chính sách của công ty. Nhân viên AES được khuyến khích sử dụng đường dây trợ giúp để được hướng dẫn các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, làm rõ các chính sách hoặc quy trình của AES và để được tư vấn hành xử thích hợp. AES đặc biệt nghiêm cấm các hành vi trả đũa những nhân viên báo cáo các vấn đề về nội quy và tuân thủ trong công ty một cách thiện chí.

  Help line woman helping

  Liên hệ với chúng tôi

  Chúng tôi làm việc để thực hiện các nguyên tắc của chúng tôi mỗi ngày. Nếu bạn nhận thấy công việc nào không tuân theo các Nguyên tắc của chúng tôi, có một câu hỏi hoặc quan ngại, hoặc nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trong công ty chúng tôi, chúng tôi muốn biết để chúng tôi có thể cải thiện ngay lập tức.

  Truy cập aeshelpline.com để đặt câu hỏi, báo cáo quan ngại hoặc theo dõi một báo cáo.

  Đào tạo

  Chúng tôi tiến hành đào tạo thường xuyên về nhiều chủ đề và chính sách về Nội quy và Tuân thủ, bao gồm Nguyên tắc của chúng tôi, các nội dung về tuân thủ luật chống tham nhũng và các luật hiện hành khác, xung đột lợi ích, quà tặng và giải trí và quấy rối tại nơi làm việc , v..v... Thông qua Chương trình AES Ethics Champions, chúng tôi thúc đẩy thảo luận cởi mở về các vấn đề và các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của AES trong thực tế để người tham gia có thể thảo luận về cách các Nguyên tắc và chính sách AES được áp dụng trong các tình huống thực tế..

  Thẩm định đối tác kinh doanh

  Chúng tôi yêu cầu các đối tác kinh doanh và nhà thầu của mình tuân thủ theo cùng một tiêu chuẩn đạo đức cao giống như tất cả mọi nhân viên AES.

  Các đối tác của AES trải qua một quy trình thẩm định kỹ lưỡng và các điều khoản nghiêm khắc về tuân thủ được đưa vào khi liên hệ, trong các trường hợp thích hợp. Các điều khoản tuân thủ có thể giải quyết những vấn đề như tham nhũng, lợi dụng ảnh hưởng, tuân thủ luật và quy định, và các yêu cầu báo cáo. Cán bộ Tuân thủ sẽ làm việc sát sao cùng các đối tác kinh doanh, các nhà thầu và các nhóm phát triển dự án để xác định các quan ngại tiềm ẩn về nội quy và giải quyết những vấn đề đó trước khi hợp đồng được ký kết.

  Federal Surprise Billing NoticeLearn more about how you are protected from surprise medical bills.

  Tài nguyên

  Anti-Corruption Policy Anti-Corruption Policy (Vietnamese) Anti-Corruption Policy (Bulgarian) Anti-Corruption Policy (Portuguese) Anti-Corruption Policy (Spanish) The AES Code of Conduct (Values Guide)
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top