img

Nguyễn Mỹ Linh

Giám đốc thương mại, AES Việt Nam

Nguyễn Mỹ Linh quản lý các hoạt động thương mại của AES Việt Nam, bao gồm hợp đồng bán điện và mua than của nhà máy BOT Mông Dương 2, cũng như hỗ trợ các hoạt động phát triển dự án như nhà máy điện khí LNG chu kỳ hỗn hợp Sơn Mỹ 2, các dự án năng lượng tái tạo, và các giải pháp cho khách hàng công nghiệp và sản xuất. Bà cũng phụ trách cung cấp thông tin về thị trường cho đội ngũ AES Việt Nam.

Trước khi về Việt Nam, bà làm việc ở AES Hoa Kỳ trong 3 năm,  trong một loạt dự án lớn gồm than, gió và các nhà máy mua bán điện cạnh tranh của AES Hoa Kỳ ở PJM, ERCOT, NYISO và CAISO.

Bà có bằng cử nhân từ đại học Wittenberg, Hoa Kỳ.