Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nguyễn Mỹ Linh

  Miro_photo _F
  Nguyễn Mỹ Linh
  Giám đốc thương mại, AES Việt Nam

  Nguyễn Mỹ Linh quản lý các hoạt động thương mại của AES Việt Nam, bao gồm hợp đồng bán điện và mua than của nhà máy BOT Mông Dương 2, cũng như hỗ trợ các hoạt động phát triển dự án như nhà máy điện khí LNG chu kỳ hỗn hợp Sơn Mỹ 2, các dự án năng lượng tái tạo, và các giải pháp cho khách hàng công nghiệp và sản xuất. cũng phụ trách cung cấp thông tin về thị trường cho đội ngũ AES Việt Nam.

  Trước khi về Việt Nam, bà làm việc ở AES Hoa Kỳ trong 3 năm,  trong một loạt dự án lớn gồm than, gió và các nhà máy mua bán điện cạnh tranh của AES Hoa Kỳ ở PJM, ERCOT, NYISO và CAISO.

  Bà có bằng cử nhân từ đại học Wittenberg, Hoa Kỳ.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top