Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nguyễn Hải Long

  Nguyen Hai Long
  Nguyễn Hải Long
  Giám đốc Phát triển Dự án, phụ trách dự án nhà máy điện khí và các dự án LNG tại Việt Nam

  Nguyễn Hải Long đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, cấp vốn, vận hành xây dựng và mua bán các dự án điện tại Việt Nam.

  Ông bắt đầu làm việc tại AES vào năm 2006 với tư cách là Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh của Dự án Nhiệt điện Mông Dương 2 công suất 1.242 MW và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, cấp vốn và xây dựng của dự án. Sau một thời gian gián đoạn vào năm 2013, ông trở lại AES vào năm 2014 và giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Dự án phụ trách các hoạt động phát triển dự án của AES tại Việt Nam.

  Năm 2020, ông trở thành Giám đốc Phát triển Dự án phụ trách dự án nhà máy điện khí và các dự án LNG tại Việt Nam và kể từ đó, ông bắt đầu dẫn dắt các nỗ lực của AES trong quá trình phát triển dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 (CCGT) công suất 2.250 MW cùng với kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ tại Bình Thuận trị giá 1,5 tỷ USD.

  Trước khi gia nhập AES, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở các công ty quốc tế và tham gia vào nhiều dự án năng lượng như dự án thủy điện Infraco Asia công suất 30MW, dự án nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp BOT Phú Mỹ 3 công suất 750MW và một số dự án nhiệt điện than gồm có Nhà máy Phả Lại 2 công suất 600MW và Nhà máy Uông Bí mở rộng 1 công suất 300MW.

  Ông Long tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top