kris larson

Kris Larson

Giám đốc Xây dựng tại Việt Nam, Tập đoàn AES

Kris Larson phụ trách các hoạt động xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào dự án Nhà máy điện khí LNG Sơn Mỹ II sẽ được xây dựng tại tỉnh Bình Thuận. Anh có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, xây dựng và vận hành nhiều dự án điện khác nhau. Trong thời gian làm việc cho AES, Kris đã chỉ đạo quá trình xây dựng tổng số hơn 4000 megawatt trong các dự án điện khí, thủy điện và điện gió tại 4 châu lục.

Kris có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Khoa học tại Đại học New Mexico