Joseph Uddo

Tổng Giám đốc, AES Việt Nam

Joseph hiện là Tổng Giám đốc AES Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh của AES tại Việt Nam bao gồm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 có công suất 1.242 MW, phát triển Nhà máy Điện Sơn Mỹ 2 (CCGT) có công suất 2.250 MW cùng với Kho cảng nhập khẩu LNG Sơn Mỹ có vốn đầu tư trị giá 1,5 tỷ USD, phát triển các dự án năng lượng tái tạo và các hoạt động thương mại của AES tại thị trường về các dự án đầu tư công nghệ tái tạo của AES như Fluence và 5B. AES có văn phòng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi chuyển đến Việt Nam vào năm 2022, Joseph từng là Phó Chủ tịch Phát triển Thị trường của Tập đoàn AES tại trụ sở chính toàn cầu của AES tại Arlington Virginia. Tại đó, Joseph quản lý một danh mục đầu tư thương mại bao gồm phát triển các giải pháp đảm bảo năng lượng cho Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các mục tiêu phát triển kinh doanh khác nhau thông qua các đơn vị kinh doanh quốc tế của AES.

Trước khi gia nhập AES, Joseph từng công tác tại các vị trí trong ngành ngoại giao và chính sách về năng lượng tại các cơ quan thuộc Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Phòng Hợp tác Quốc tế của Quốc hội đến Phòng Phát triển Thị trường và Đổi mới Năng lượng của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.