image_3

Hoang Quang Trung

Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh

Hoàng Quang Trung đã có trên 19 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức quốc tế về phát triển kinh doanh các dự án năng lượng tại Việt Nam. Hiện tại, anh đảm nhiệm vai trò quản lý các hoạt động phát triển kinh doanh, phát triển các dự án năng lượng của Tập đoàn AES tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là tham gia quản lý các hoạt động phát triển dự án Nhà máy điện khí LNG Sơn Mỹ II, công suất 2.250 MW.

Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Hoàng Quang Trung đã giữ các vị trí lãnh đạo tại các công ty đa quốc gia bao gồm Nexif Energy và Sunseap Energy. Trách nhiệm của anh liên quan đến phát triển dự án năng lượng tái tạo, quản lý các dự án điện gió và mặt trời với công suất tương ứng 400MW và 168MWp, cũng như các hoạt động mua bán sáp nhập dự án (M&A) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Anh Trung đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như tư vấn, phát triển, xây dựng và vận hành cho nhiều dự án nhiệt điện than có quy mô công suất lớn như dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 công suất 1080MW, Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 công suất 1242MW và nhiệt điện An Khánh công suất 110 MW.

Anh có bằng Kỹ sư điện và tham gia chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA).