Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Chương trình học bổng của AES hỗ trợ sinh viên tài năng trong ngành năng lượng

  AES-Energy-Future-Scholarship 2
  Chương trình học bổng của AES hỗ trợ sinh viên tài năng trong ngành năng lượng

  Tên dự án:

   

  Chương trình Học bổng Năng lượng Tương lai của AES

  Địa điểm:

   

  Việt Nam

   

  Lĩnh vực:

   

  Giáo dục

  Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP đáng kể từ 6-7%/năm. Đây là động lực chính thúc đẩy sản lượng điện hàng năm tăng nhanh, lên đến hơn 10 lần trong giai đoạn này. Quá trình chuyển dịch năng lượng cũng đang diễn ra ở Việt Nam, với trọng tâm là chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn bao gồm LNG và năng lượng tái tạo. Do đó, trong tương lai, đất nước cần một lực lượng lao động kỹ thuật tay nghề cao, có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp công nghệ năng lượng tiên tiến và sáng tạo hơn.

  Là một phần trong cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam, vào năm 2016, AES đã khởi động Chương trình Học bổng Năng lượng Tương lai AES như một phần đầu tư vào giáo dục, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong ngành.

  Mỗi năm, có 20 suất học bổng sẽ được trao cho 20 sinh viên đến từ ba trường đại học gồm Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Điện lực và Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình cũng được thiết kế để giúp sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên môn thiết yếu.

  Mỗi sinh viên không chỉ nhận được khoản hỗ trợ tài chính 600 USD mà còn được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, trao đổi thông tin nghề nghiệp, các hoạt động tình nguyện và cơ hội tham quan thực tế Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 do công ty AES Mông Dương vận hành tại tỉnh Quảng Ninh.

  Sáng kiến này góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Mục tiêu số 4 Giáo dục chất lượng và Mục tiêu số 8 Việc làm đàng hoàng và Tăng trưởng kinh tế.

  Kết quả:

  111 sinh viên địa phương đã được hưởng lợi từ hỗ trợ tài chính và chương trình đào tạo kỹ năng mềm. Sau bốn năm, 16 sinh viên đã tốt nghiệp với kết quả ấn tượng và tìm được việc làm trong các công ty ngành điện và năng lượng, bao gồm cả các công ty lớn như LG và Samsung Việt Nam. 100% sinh viên tham gia chương trình cho biết rằng họ nhận thấy các kỹ năng mềm thu được từ khóa đào tạo có lợi và giúp ích cho sự phát triển cá nhân của họ.

  Đối tác:

  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục và Phát triển, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Điện lực và Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top