Tên dự án:

Học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận

Địa điểm:

Việt Nam

Lĩnh vực

Giáo dục

Huyện Hàm Tân, nơi sẽ đặt nhà máy CCGT và Kho cảng LNG của AES, là một huyện nghèo ở tỉnh Bình Thuận. Số hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh còn nhiều. Theo thống kê của địa phương, khu vực này là nơi sinh sống của gần 2.000 học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp, nhiều em có nguy cơ bỏ học do khó khăn về tài chính, trong khi sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức vẫn còn hạn chế.

Vào tháng 11 năm 2020, hợp tác với Hội Khuyến học, AES Việt Nam đã trao học bổng cho 120 học sinh tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Học bổng này nhằm hỗ trợ và khuyến khích học sinh thuộc các gia đình có thu nhập thấp tiếp tục học tập. Số tiền tài trợ có thể được sử dụng chi trả cho học phí, đồng phục, sách vở và các chi phí khác của nhà trường.

AES cam kết hỗ trợ sáng kiến giáo dục này vì chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc học sinh tiếp tục được đến trường sẽ góp phần làm cho cộng đồng địa phương lớn mạnh, góp phần nâng cao mức sống và đảm bảo sự phát triển bền vững trong khu vực.

Sáng kiến này góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cụ thể là mục tiêu số 4 về Chất lượng giáo dục.

Kết quả

120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tài chính cho. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều học sinh địa phương, giúp cải thiện tỉ lệ biết đọc và viết của trẻ em trong khu vực và nâng cao mức sống cho người dân địa phương.

Đối tác

Hội Khuyến học xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân; 5 trường THPT, 9 trường THCS and 8 trường tiểu học trong tỉnh