Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Sustainability resources

  Các báo cáo trong giai đoạn vừa qua

  2021 AES Climate Scenario Report 2019 AES Sustainability Report (EN) 2019 Sustainability Report Supplement 2018 Sustainability Report 2018 Sustainability Report Supplement 2018 AES Climate Scenario Report (EN) Environmental Performance Update 2017 Sustainability Report 2017 Sustainability Report Supplement 2016 Sustainability Report 2016 Strategy for Environmental Performance 2015 Sustainability Report 2015 Sustainability Report Supplement 2014 Sustainability Report 2014 Sustainability Report Supplement 2013 Sustainability Report 2013 Sustainability Report Supplement 2012 Sustainability Report 2012 Sustainability Report Supplement

  Chính sách và các tuyên bố

  AES Charitable Contributions and Political Donations Policy AES Lobbying Policy Code of Conduct Environmental Policy Human Rights Policy 2018 Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement 2017 Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement 2016 Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement

  Báo cáo đóng góp về Chính trị

  2019 Political Contributions Report 2018 Political Contributions Report 2017 Political Contributions Report 2016 Political Contributions Report 2015 Political Contributions Report 2014 Political Contributions Report 2013 Political Contributions Report 2012 Political Contributions Report 2011 Political Contributions Report
  Back to top
  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top