Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Kris Larson

  kris larson
  Kris Larson
  Giám đốc Xây dựng tại Việt Nam, Tập đoàn AES

  Kris Larson phụ trách các hoạt động xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào dự án Nhà máy điện khí LNG Sơn Mỹ II sẽ được xây dựng tại tỉnh Bình Thuận. Anh có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, xây dựng và vận hành nhiều dự án điện khác nhau. Trong thời gian làm việc cho AES, Kris đã chỉ đạo quá trình xây dựng tổng số hơn 4000 megawatt trong các dự án điện khí, thủy điện và điện gió tại 4 châu lục.

  Kris có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Khoa học tại Đại học New Mexico

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top