Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Phát triển bền vững Phát triển bền vững Phát triển bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi Liên hệ với chúng tôi
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Chương trình Energía mágica

  Image of children from Egergía Magicá
  Chương trình Energía mágica

  Tên dự án:

   

  Chương trình Energía mágica

  Địa điểm:

   

  El Salvador

   

  Lĩnh vực:

   

  An toàn và hiệu quả điện

  Kể từ năm 2007, AES El Salvador đã thực hiện việc đào tạo nâng cao nhận thức cho hơn nửa triệu trẻ em và người lớn về việc sử dụng năng lượng điện hiệu quả và an toàn. Dự án được triển khai với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của một xã hội có ý thức và nhận ra tầm quan trọng của năng lượng điện và làm thế nào nó có thể đảm bảo một môi trường an toàn và lành mạnh.

  Tác động:

  Hơn nửa triệu trẻ em và người lớn

  Đối tác:

  Colegio Santa Cecilia, Đại học Francisco Gavidia, Học viện Técnico Ricaldone Universidad Centroamericana

  Energy worker reading storybook to children.
  Man presenting information about engery to school children.
  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Các sản phẩm
 • Các giải pháp của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Phát triển bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Quan hệ đối tác cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thư viện phương tiện
 • Đối với các đối tác
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử
 • Lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top